Nhận code Webgame Mộng Càn Khôn


COPY CODE

Điều kiện nhận code game [Mộng Càn Khôn]:

1.Vào Vuigame chơi MỘNG CÀN KHÔN

2. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập 7 ngày, tại giao diện Thưởng đăng nhập, chọn menu Hãy nhận và nhập Code vào ô phía dưới để nhận code.


Cách nhận quà:

1. Chọn server bạn chơi, nhấp nhận code.

2. Copy dòng code (Ctrl + C), nhấn VÀO GAME.

3. tại giao diện Thưởng đăng nhập, chọn menu Hãy nhận và nhập Code vào ô phía dưới (Ctrl + V), sau đó nhấn NHẬN và lấy quà.


Nhận code game [Mộng Càn Khôn] miễn phí và nhanh chóng tại VuiGame