Lưu Mật Khẩu Quên Mật Khẩu

Game Thần Khúc

Đánh giá: 4.5/5 (1313 lượt đánh giá)
Nhận Quà

Chia sẻ:

ZingMe
 • frimary

  làm j đó tui đang bận lắm.

  2014-08-22 10:58:26

 • phapsufan55555

  ~X( !!!!!!!!!!!!.

  2014-08-12 09:31:53

 • thanh7a13902

  chan the tai thi lau nhu bai phan chau :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-08-10 07:05:41

 • thanh7a13902

  :> :> :> :> :> :> ~X( ~X( =(( =(( :x :x :D :D :x :x :-/ :-/ :-/ :) >:) >:) >:).

  2014-08-09 18:50:31

 • bloomkk

  >:D< :x :Dvui wa ha moi nv ha.

  2014-08-09 11:31:07

 • thanh7a13902

  tai thi lau dit cu may nhu cai mau lon.

  2014-08-07 08:12:45

 • thanh7a13902

  nhu cai cu xit lau bo me >:) >:) >:) >:) >:) ~X( ~X( ~X( :> :> :> :> :> :> :> :>.

  2014-08-06 19:02:25

 • thanh7a13902

  lai the joi chan cai gem nay wa :(( :(( :(( :(( :(( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :) >:) >:) >:) >:) >:) >:) =(( :-* :-* >:P >:P.

  2014-08-06 06:50:08

 • thanh7a13902

  lai black joi chan ­a ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-08-05 18:32:46

 • thanh7a13902

  tao lai len loang qa gjoj :D :-/ :> >:) :(( ;;) >:D< :P :-* =(( :-O ~X( :> ~X( :-O =(( :-* >:P :-/ :D >:D< :(( >:)

  2014-08-04 18:43:45

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác
TOP