Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
4722679 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
3782292 người chơi
32U2U
2529981 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2197393 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1466669 người chơi

Máy Chủ

Tướng Thần

Thần Khúc

Tất cả máy chủ»

Thánh Nữ

Tất cả máy chủ»

Ải Mỹ Nhân

Tất cả máy chủ»

2U

Tất cả máy chủ»

Gunny

Võ Lâm Chi Mộng

Phàm Nhân Tu Tiên

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long