Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
5751335 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
4121025 người chơi
32U2U
2906522 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2537689 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1599981 người chơi

Máy Chủ

Tướng Thần

Gunny

Thánh Nữ

Tất cả máy chủ»

2U

Tất cả máy chủ»

Võ Lâm Chi Mộng

Phàm Nhân Tu Tiên

Tất cả máy chủ»

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long

Vũ Đế

Tất cả máy chủ»

Thần Khúc

Tất cả máy chủ»